Ett öppet synsätt är din nyckel till framtiden!

Oavsett vad du utbildar dig till är det globala och öppna synsättet betydande.

Ett öppet synsätt gör dig till en vaken människa som lättare kopplar ihop sammanhang och som har en större förståelse för bakomliggande orsaker till det som händer här och nu – och det som kan komma att hända i framtiden.

Globalt synsätt är attraktivt

Ett öppet synsätt gör också att du kommer att svara på frågor på ett annat sätt även under studietiden. Du kommer att söka flera inriktningar och svar och inte nöja dig. När du fått ett jobb kommer du att fatta andra beslut eftersom du ser hela bilden och är van att göra det. Du identifierar lättare omvärldens påverkansfaktorer.

Vad krävs för att vara öppen och se mer än andra?

Oräddhet. Den som är trygg i sig själv vågar ge sig ut på okända vatten, se nya saker och ta in en dynamisk omvärld i förändring. För att göra bra lokala resultat behöver du se vad som finns därute, vad du kan nyttja till din fördel och vad som påverkar. Du behöver fatta nya beslut eftersom utvecklingen går snabbt och budgetar inte längre kommer att kunna utgå ifrån tidigare år. De behöver vara offensiva och riktade mot det framtida behovet.

Vinnare söker vinnare

Företag och organisationer som tänker modernt och vill vara med och konkurrera i framtiden söker medarbetare och ledare som utstrålar öppenhet och globala synsätt. Redan vid första kontakttillfället är det ditt förhållningssätt som avgör. Är du öppen och orädd? Kommer du att våga fatta dessa beslut som behövs?

Du kommer bättre att kunna svara på uppdragsgivarens frågor om du har en helhetssyn. Söker du till en position som ledare eller chef på framtidsföretaget behöver du visa att du väljer dem eftersom ni har samma synsätt och du bedömer detta som intressant. Globalt synsätt får du genom att observera omvärldens händelser och analysera dessas betydelse och kopplingar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *