Utbildning

Vilken utbildning?

Det är viktigt att gå en utbildning som för dig framåt. Det finns olika slags utbildningar att välja på och alla måste inte gå på en och samma väg.
Gy

Läraryrket

Om du trivdes i skolmiljön kan du utbilda dig till lärare. Det råder lärarbrist, så du är garanterad jobb.
Skolmiljön
Skolan är en intressant plats.

Studera eller jobba efter gymnasiet?

Det kan vara svårt att veta om du ska studera vidare eller jobba efter gymnasiet. Det finns för- och nackdelar med att både studera och att jobba.
Stu

Populära utbildningar

Det finns vissa utbildningar som är populärare än andra. Det innebär också att det är svårare att komma in på dem. De mest populära utbildningsplatser