Läraryrket

Om du trivdes i skolmiljön kan du utbilda dig till lärare. Det råder lärarbrist, så du är garanterad jobb.

Skolmiljön

Skolan är en intressant plats. Det är en del av navet i samhället och alla har någon slags relation till skolan. Vi har alla gått i grundskolan och gymnasiet. Det är Skolverket som ansvarar för den svenska skolan. Vi kommer också i kontakt med skolvärlden genom barn, bekanta som går i skolan eller arbetar som lärare. Skolan är en spännande miljö där det alltid händer någonting. Om du vill ha ett omväxlande och stimulerande jobb, så kan läraryrket vara perfekt.

Vilka ämnen?

Om du ska utbilda sig till lärare kommer du läsa två ämnesinriktningar. Du kan naturligtvis också ha fler. Det kan vara klokt att utgå från de ämnen som du själv tyckte mycket om i skolan. En lärare som har passion för sitt ämne blir ofta en bättre lärare, då passionen och glädjen smittar av sig på eleverna. Du kan välja mellan att jobba på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet eller på gymnasiet. De olika åldrarna innebär olika utmaningar. Ju yngre eleverna är, desto mer socialt och praktiskt brukar det vara. Ju äldre eleverna är, desto mer teori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *