Rätt hemförsäkring för studenter

Att börja studera innebär inte sällan att din livsstil förändras i grunden. Du tar viktiga steg mot din framtida karriär samtidigt som vardagen blir annorlunda på många sätt. Ekonomin som student är minst sagt spänd när du lever på studiemedel och du får ta mer eget ansvar för hur du fördelar din tid. Även boendesituationen kan förändras. Vissa bor kvar i sitt nuvarande boende, medan andra flyttar till studentlägenhet. Oavsett hur du bor är det viktigt att du har en hemförsäkring.

Trygghet under studietiden

När en student tecknar en hemförsäkring kallas det ibland för studentförsäkring. Att lägga pengar på en bra sådan är värt varenda krona. Med den skyddar du både dig själv och det du äger, vilket skapar trygghet under studietiden. Studentförsäkringen behövs oavsett om du hyr eller äger ditt boende.

Det ingår i hemförsäkringen

I grunden är det inte mycket som skiljer en hemförsäkring för studenter från en vanlig hemförsäkring. De täcker ofta skador som kan uppstå i form av eldsvådor, vattenläckor, ansvarsskydd och rättsskydd, sjukdom på resa och liknande. Försäkringsbolagen brukar ändå skilja de båda försäkringstyperna åt för att målgrupperna ser olika ut. På grund av att studietiden ofta innebär en sämre ekonomi har försäkringsbolagen ofta väldigt bra erbjudanden på hemförsäkring till just studenter.

Priser och jämförelser

För att hitta den bästa hemförsäkringen för dig som student är det viktigt att jämföra. Det kan du till exempel göra på hemförsäkringstudent.nu. Jämför både självrisk och försäkringspremie för att hitta det bästa erbjudandet.

Kostnaden för en studentförsäkring varierar utifrån vissa parametrar. Hur stor bostaden du bor i är påverkar premien. Det gör även vilka säkerhetsanordningar ditt boende har. Det kan till exempel handla om vilken typ av dörr du har eller om du har ett larm installerat. Hur högt du värderar ditt lösöre, det vill säga bostadens innehåll, spelar också in, liksom hur många personer ni är som delar på bostaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *