Olika inlärningssätt

Vi lär oss alla på olika sätt. För att bli duktig på någonting är det viktigt att du tar reda på vilket sätt du lär dig bäst på, istället för att jämföra dig med andra.

Olika inlärningssätt

Det är många som tycker att de har svårt att lära sig, att de inte har läshuvud. Men många gånger kan det handla om att man inte fått lära sig på ett sätt som fungerar. Vissa personer har lättare att läsa sig till kunskap, vilket gör att grundskolan blir ganska enkelt för dem. Men det betyder inte att de andra inte är smarta, utan att de kan behöva använda andra sätt.

Ditt inlärningssätt

Det är klokt om du kan ta reda på hur du lättast lär dig, för att på så sätt lära dig snabbare. Det är onödigt att lägga tid på inlärningsmetoder som inte fungerar.

Hur tycker du att det är lättast att lära dig något nytt? Genom att samtala om ett ämne? Genom att se en film? Genom att rita upp en bild eller genom att en lärare står framför dig och undervisar? Vissa personer lär sig bäst genom att lyssna på radioprogram från SR när de är ute på en promenad, medan andra föredrar att se “kunskapen” genom att titta på film Hollywoodfilm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *