Populära utbildningar

Det finns vissa utbildningar som är populärare än andra. Det innebär också att det är svårare att komma in på dem. De mest populära utbildningsplatserna är Lunds, Uppsala, Stockholm, Linköping, Umeå Universitet och Göteborgs universitet.

Läkarlinjen

Det kräver mycket för att bli läkare. För att kunna söka till läkarlinjen behöver du ha läst natur på gymnasiet. Men det räcker inte med att du läst natur, du behöver ha högsta betyg i så gott som alla ämnen. Du kan också ta dig in genom betyg i kombination med en intervju. Det är ovanligt att människor börjar läsa till läkare när de är nitton år, utan många gånger har de fyllt tjugo. Om du ska bli läkare kräver det både ett skarp intellekt och medkänsla. Du är garanterad jobb, då läkarbristen är stor.

Juristlinjen

Juristlinjen är också en mycket populär linje. Det är den mest tävlingsinriktade utbildningen i Sverige och en advokat kan tjäna mycket pengar. Juridik handlar om rättssystemet. Som jurist kan du arbeta som advokat, jurist, domare och åklagare, men också mycket annat. En jurist är en person som har juristexamen, men som inte är med i advokatsamfundet. Du måste ha arbetat som advokat i fem år för att kunna bli advokat. Alla jurister blir inte advokater och du måste inte vara advokat för att kunna få ett intressant jobb eller bra lön. Som jurist kan du både arbeta för privata företag, öppna egen firma eller inom stat och kommun.

Psykologlinjen

En tredje populär utbildning är psykologprogrammet. En psykolog är inte en läkare, men en psykiatriker är en läkare. Det är ett jobb för den som är intresserad av att lyssna på människor och försöka hjälpa dem med deras inre problem. Det behövs många psykologer idag, särskilt då många unga mår psykiskt dåligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *