april 2020

Skaffa extra kunskaper

Den främsta anledningen till att de flesta väljer att gå en utbildning är att skaffa sig ett bra jobb. Helst ska det vara välbetalt, men det är också viktigt att […]

Pedagogiska tips: Tankekarta

Att lära sig tillhör livet och vi lär oss under hela livet. Det är inte bara i skolans värld som vi har nytta av pedagogiska tips. Ett bra sätt att lä