Pedagogiska tips: Tankekarta

Att lära sig tillhör livet och vi lär oss under hela livet. Det är inte bara i skolans värld som vi har nytta av pedagogiska tips. Ett bra sätt att lära sig något är genom att rita kartor, mindmaps.

Tankekartor

En tankekarta är en bild som förklarar något på ett lätt och överskådligt sätt. Tankekartor, eller mindmaps, används både i undervisningen i grundskolor och på universitet, men också i yrkeslivet och i tidningar som Dagens Industri och Aftonbladet, samt i många böcker. Det är ett bra sätt att lära ut något, men också ett bra sätt för att lära sig något nytt själv. Om du ska förstå någonting svårt, så underlättar det ofta att “rita” och strukturera upp kunskapen. Det gäller vare sig du ska förstå upplägget på bankens huslån, för att förstå ett komplicerat dataprogram eller lära dig ett instrument. En tankekarta är alltid en bra hjälp. Du kan även använda tankekartor och rita när du ska lösa matematiska problem.

Idén med att rita tankekartor är att du börjar med det “stora” – den allmänna kunskapen – och sedan låter kunskapen förgrena sig i mindre delar. För att förstå hur en släkt hänger ihop är det lättare att börja med ett familjenamn, som Bernadotte, än att börja med en enskild person. Även om ditt fokus är en detalj, så måste du ändå förstå detaljen i dess helhet och dess roll i helheten.

Om du ska lära ut någonting, som lärare, på din arbetsplats eller som förälder, kan det alltid underlätta att rita en bild för att förklara hur något hänger ihop. Det är lättare för oss att lära oss någonting när vi både får se en bild och höra ord – inte bara höra orden eller läsa texten, utan också få en bild som gör det svåra sammanhanget mer begripligt.

Lösa uppgifter

Om du läser om första världskriget och ska försöka förstå hur de olika allianserna såg ut innan och under kriget, så kan det vara lite svårt när du bara läser en text. Särskilt om du också ska kunna förklara hur allianserna och olika händelser påverkade kriget. Om du då istället börjar med att skriva upp ett lands namn, göra en ring runt landets namn, och sedan dra ett streck och skriva ett årtal, dra ett nytt streck och skriva en allians, så kan det vara lättare att förstå hur allt hänger ihop. Om du ska ta ett huslån och tycker att det är svårt att förstå hur räntor, amorteringar och lån hänger ihop, så kan du börja med att rita ett hus och låta det representera lånet. Sedan kan du dra ett streck och skriva antal år och räntan, rita en ny bild på huset för att se hur mycket av lånen som är avbetalat. Rita också vad som är ränta och amorteringar. Tankekartor kan användas i nästan alla situationer. Och även om du är vuxen kan det vara bra att ta ett blankt papper, pennor i olika färger och “rita” ditt problem, för att på så sätt kunna bena ut situationen och lättare förstå vad det handlar om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *