Studera på distans

Det finns många anledningar till varför det kan vara praktiskt att studera på distans. Du kan bo kvar på din hemort och slipper flytta. Det ger dig också frihet att planera din egen tid och du behöver inte ta hänsyn till skolans schema.

Högstadiet

I Sverige är det skolplikt, vilket innebär att det är lag på att barn mellan sex och sexton år ska gå i grundskolan. Att läsa grundskolan på distans är som regel bara möjligt om barnet bor utomlands. Det finns olika lösningar för barn som bor utomlands, de kan till exempel studera i hemmet och ha en vårdnadshavare som handledare. Deras handledare kan även vara personal på en svensk utlandsskola. Att använda sig av läxhjälp online kan vara ett värdefullt komplement till högstadiestudierna.

Gymnasiet

Att gå på gymnasiet är frivilligt, därför är det enklare att läsa denna utbildning på distans. För närvarande finns det två skolor som erbjuder gymnasieundervisning på distans. En för elever som är folkbokförda i Sverige, och en annan för elever som har en permanent adress utomlands. Det finns flera orsaker till varför man vill plugga gymnasiet på distans. En är att man bor utomlands, men planerar att flytta tillbaka till Sverige och avsluta skolgången här. En annan anledning kan vara att man idrottar på elitnivå och spenderar långa perioder på resande fot.

Högskolor och universitet

När det gäller distansutbildningar på högskolenivå finns det ett stort utbud att välja bland. De flesta universitet och högskolor erbjuder distanskurser i olika ämnen. Att plugga på distans är praktiskt om du inte vill flytta till studieorten på grund av familj eller arbete. En annan fördel är att du är fri att disponera din tid som du vill. Det är främst teoretiska utbildningar som går att läsa på distans. Praktiska utbildningar, som till exempel läkarutbildningen, erbjuds inte som distansutbildning. Studietakten kan variera på distansutbildningarna, den kan vara kvartsfart, halvfart eller helfart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *