Kunskaper för karriären

Oavsett vilken sorts karriär du vill satsa på så finns det ett flertal saker som du kan göra för att förbättra dina chanser att dels få jobb, dels skörda framgångar under din yrkesbana. Exakt vilka kunskaper det handlar om har att göra med ditt val av arbete, exempelvis språk om du vill jobba inom turism eller textiler om du vill bli modedesigner. I många fall kan dock till synes onödiga kunskaper visa sig vara extremt värdefulla.

Det finns också bra kurser om coachande ledarskap där du bland annat får lära dig hur du kan få anställda att prestera bättre både för sig själva och sitt företag. Att kunna se det värdefulla som var och en för med sig är ett viktigt steg i vägen mot en lyckad karriär.

Värdefullt vetande

Vid första anblick så kan det verka som att vissa kunskaper inte känns nödvändiga för det du vill syssla med, men det kan faktiskt visa sig vara rakt tvärtom. Att ge barn goda mattekunskaper, handlar inte bara om siffror utan även logiskt tänkande och problemlösande – värdefulla egenskaper i alla situationer. Om du planerar att bli bonde kan språkkunskaper verka onödiga men vad händer om du vill samarbeta med lantbrukare i andra länder eller vill lära dig en teknik som bara finns i Frankrike?

Att ha olika praktiska och teoretiska kunskaper kan visa sig vara oväntat värdefulla under olika tidsperioder. Ett aktuellt exempel är hur arbetsmarknaden ser annorlunda ut under Coronakrisen, där många sadlar om permanent eller tillfälligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *