Utbildning: Pedagogiska tips

Lära sig ett språk

Det är vanligt att som vuxen vilja lära sig nya saker, och särskilt ett nytt språk. Det är roligt att kunna göra sig förstådd i andra länder, kunna lä

Pedagogisk tips: Ta hjälp av YouTube

Om du ska lära dig något nytt, vare sig det är i skolan, på jobbet eller i vardagslivet, så kan YouTube vara till stor hjälp.
YouTube
På YouTube finns