Utbildning: Pedagogiska tips

Pedagogiska tips: Tankekarta

Att lära sig tillhör livet och vi lär oss under hela livet. Det är inte bara i skolans värld som vi har nytta av pedagogiska tips. Ett bra sätt att lä

Lära sig ett språk

Det är vanligt att som vuxen vilja lära sig nya saker, och särskilt ett nytt språk. Det är roligt att kunna göra sig förstådd i andra länder, kunna lä

Pedagogisk tips: Ta hjälp av YouTube

Om du ska lära dig något nytt, vare sig det är i skolan, på jobbet eller i vardagslivet, så kan YouTube vara till stor hjälp.
YouTube
På YouTube finns