Utbildning

Studera eller jobba efter gymnasiet?

Det kan vara svårt att veta om du ska studera vidare eller jobba efter gymnasiet. Det finns för- och nackdelar med att både studera och att jobba.
Stu

Populära utbildningar

Det finns vissa utbildningar som är populärare än andra. Det innebär också att det är svårare att komma in på dem. De mest populära utbildningsplatser